Technologie

Jakých technologií využíváme?

Pro výrobu individuálních pomůcek využíváme mnoho technologií. V roce 2019 jsme začali používat technologii 3D skenování zejména pro získání měrných podkladů pro výrobu trupových ortéz (korzetů) a tuto technologii jsme aplikovali i na získávání měrných podkladů pro transtibiální amputaci (amputace v bérci). 3D skenování je pohodlnější a příjemnější pro veškerou klientelu.

Dále používáme sádrové obinadla pro získání měrných podkladů pro výrobu složitějších ortéz, nebo při získávání měrných podkladů po transfemorálních amputacích.

Pro výrobu individuálních ortopedických vložek používáme plantograf, otiskovací pěnu, podoskop nebo tenzometrickou desku.