Ortézy

Ortopedické pomůcky

Ortotika představuje oblast ortopedické protetiky zabývající se výrobou a individuálním nastavením ortéz. Tyto zdravotnické pomůcky můžeme rozlišovat dle jejich požadované funkce na ortézy – korekční, stabilizační, či funkční (nahrazující svalovou sílu); nebo dle jejich krajiny působení na kraniální (remodelační helmičky), trupové (korzety), či končetinové (ortézy na horní/dolní končetinu).

 
Na Protetice Plzeň vybavujeme klienty od velmi raného věku po dospělé a seniory, kteří jsou k nám zasláni na doporučení lékaře, či fyzioterapeuta.


Určité diagnózy, zejména poúrazové stavy a lehčí ortopedické vady lze úspěšně korigovat sériovou, či individuálně upravenou ortézou, které na Vás dokážeme obvykle nastavit při první návštěvě.


Komplikovanější ortopedické a kombinované vady, či neurologická postižení vyžadují specifický přístup a obvykle také individuální pomůcku vyrobenou dle Vašich konkrétních potřeb.


Na základě našeho odborného vyšetření ortotikem-protetikem a lékařem se specializací ortopedická protetika doporučíme nejvhodnější postup léčby. Postaráme se o předpis poukazu na zdravotnické vybavení, návrh optimální pomůcky, její cenovou předkalkulaci a samozřejmě zhotovení. Tento druh ortézy je vyráběn přímo dle sádrového/skenovaného modelu Vaší končetiny/trupu a přizpůsobován s vysoce individuálním přístupem. Ortéza je následně zkoušena, upravována a individuálně nastavována přímo na daného klienta tak, aby splňovala všechna požadovaná kritéria. Mimo výrobu a zkoušky pomůcky lze konzultovat Váš zdravotní stav s fyzioterapeutkou, která vede cvičení a následný nácvik chůze.

 

U nás na Protetice Plzeň se zaměřujeme na následující typy individuálních ortéz:

 

FO = foot ortéza („vložka“)

Na základě podologického vyšetření posoudíme, zda jsou pro Vás nebo Vaše dítě vhodné vložky aktivního typu. Tyto stélky působí svým tvarováním stimulaci v místech svalových úponů, čím zvyšují sílu impulzů putujících nervovým systémem z plosky nohy až do centra – mozku. Senzomotorické dráždění poskytne řídícímu orgánu dostatečné množství informací o tvaru, nastavení a svalovém napětí chodidla, tudíž může dojít k jejich úpravě. Vložky dokáží uvolnit přebytečné napětí plosky nohy, upravit nastavení jednotlivých kloubních struktur, nebo aktivovat příslušné svalstvo.


 

DAFO = dynamická foot ortéza

V případě výraznějších deformit chodidla, svalové nedostatečnosti, či špatného plantigrádního nášlapu, zvažujeme aplikaci individuálních ortéz s dynamickou funkcí. Tyto pomůcky jsou obvykle zhotoveny z tenkého flexibilního materiálu, nebo kombinace materiálů dle individuální potřeby Vašeho dítěte. Udržují chodidlo a hlezenní kloub v neutrálním, fyziologickém postavení a podporují přirozenou chůzi.


 

SMO = supramaleollární typ ortézy

Nízké supramelleolární ortézy představují obdobu dynamických ortéz. Mají za úkol korigovat deformity v oblasti chodidla a hlezenního kloubu. Obepínají chodidlo, nárt a oblast obou kotníků, nad nimiž má ortéza svůj okraj.  Materiály používané pro tento typ pomůcek tvoří opět flexibilní druhy plastů v různých barvách a tloušťkách.


 

AFO = hlezenní ortéza na chůzi

Je-li z funkčního hlediska vyžadována větší opora, nebo korekce patologických stavů – rekurvace kolene, svalová slabost, spasticita, doporučíme Vám ortézu typu AFO, která dosahuje do oblasti pod kolenním kloubem. Ortéza je vyrobena z dynamických materiálů, které nezabraňují spontánní hybnosti, obvykle bývá opatřena kloubem.


 

AFO = hlezenní ortéza polohovací

V případě zvýšeného svalového napětí, nebo přítomnosti funkčních zkratů Achillovy šlachy, bývá indikována ortéza určená k polohování (a tedy protahování zmíněné struktury). Ortéza je užívána pasivně, v klidovém režimu, nejčastěji přes noc. Jedná se o pomůcku z pevnějšího typu materiálu opatřenou kloubem určeným k polohování, nebo pružnými tahy se stejnou funkcí.  

 

AFO = hlezenní ortéza vertikalizační

Posledním typem AFO ortézy je statická pomůcka umožňující vertikalizaci dětem, které nejsou schopné kvalitního samostatného stoje. Obvykle jsou užívány během terapie, nebo v domácím prostředí (ve vertikalizačním stojanu, či samostatně). Ortéza je v tomto případě rigidní, záměrně není opatřena kloubem, aby dokázala poskytnout potřebnou míru stability a jistoty. Diagnózou k indikaci může být svalová nedostatečnost (hypotonie), či naopak spasticita s funkčním zkrácením.KAFO = ortéza hlezna a kolene (celokončetinová ortéza) určená k chůzi

Při významnější poruše svalové funkce, a/nebo závažné deformity v oblasti kolene je potřeba zhotovit ortézu obepínající celou dolní končetinu. Pomůcky jsou opatřeny kloubem s různou funkcí dle konkrétní indikace. Může se jednat o kolenní kloub se zámkem, limitací pohybu, či kloubem volným. Hlavní funkcí je nahrazení svalové síly, omezení rozsahu pohybu, či korekce deformit.KAFO = ortéza hlezna a kolene (celokončetinová ortéza) polohovací

Celokončetinové ortézy určené k polohování jsou pomůckami korigující ortopedické deformity v oblasti kolenního kloubu, či hlezna. Mohou být opatřené polohovacím kloubem, nebo upravují osové postavení svým tvarováním. Obvykle jsou zhotoveny z pevnějšího materiálu, který je uvnitř opatřen měkkými polstry jako prevence vzniku otlaků.